• dobrostan psa,  trening

    Errorless learning

    Errorless learning – metoda tłumaczona na język polski jako bezbłędne uczenie się / uczenie się bez błędów. Polega ona na takim prowadzeniu nauki, aby uczeń odnosił maksymalną ilość sukcesów. Zakłada takie dostosowywanie trudności zadań, aby minimalizować ryzyko błędów. Wprowadzona została przez psychologa Charles’a Ferstera w latach dwudziestych podczas jego badań nad efektywniejszym środowiskiem uczenia się. Swój wkład w jej powstanie miał również B.F. Skinner, który zauważył, że: …błędy nie są konieczne, aby doszło do uczenia się. Błędy nie są funkcją uczenia się i odwrotnie, nie można też za nie obwiniać ucznia. Błędy są skutkiem nieprawidłowej analizy zachowania, źle zaplanowanego programu kształtowania, zbyt szybkiego przechodzenia z jednego kroku do kolejnego, oraz…

Follow by Email
Facebook
Instagram