dobrostan psa,  trening

Errorless learning

Errorless learning – metoda tłumaczona na język polski jako bezbłędne uczenie się / uczenie się bez błędów. Polega ona na takim prowadzeniu nauki, aby uczeń odnosił maksymalną ilość sukcesów. Zakłada takie dostosowywanie trudności zadań, aby minimalizować ryzyko błędów. Wprowadzona została przez psychologa Charles’a Ferstera w latach dwudziestych podczas jego badań nad efektywniejszym środowiskiem uczenia się. Swój wkład w jej powstanie miał również B.F. Skinner, który zauważył, że:

…błędy nie są konieczne, aby doszło do uczenia się. Błędy nie są funkcją uczenia się i odwrotnie, nie można też za nie obwiniać ucznia. Błędy są skutkiem nieprawidłowej analizy zachowania, źle zaplanowanego programu kształtowania, zbyt szybkiego przechodzenia z jednego kroku do kolejnego, oraz braku wstępnego zachowania niezbędnego do osiągnięcia sukcesu .Celem errorless learning jest takie zaplanowanie sesji treningowej, aby uczeń od początku odnosił maksimum sukcesów. W tym celu musimy rozbić zachowanie, którego planujemy uczyć na małe kroczki, tak żeby każdy etap mógł zostać wykonany przez ucznia zgodnie z planem i skutkować nagrodą. Oprócz dopasowania trudności każdego z kroków, musimy też przeanalizować środowisko, ilość rozproszeń, które także mogą znacząco wpływać na postępy w procesie uczenia. 

Oczywiście nie jest tajemnicą, że nauka tzw metodą prób i błędów także będzie zachodziła, jednak ilość korzyści wynikające z wyboru uczenia bez błędów zdecydowanie bardziej do mnie przemawiają. Wśród nich możemy wymienić:

  • Szybszą naukę – uczeń nie szkoli się w niepożądanych ( „błędnych”) zachowaniach – całość nauki skupia się wokół tych, które zaplanujemy
  • Budowanie pewności siebie – uczeń odnosząc sukcesy staje się pewniejszy swoich umiejętności, co zwiększa szanse na sukcesy w przyszłości
  • Większe zaangażowanie i motywacja do sesji treningowych – uczniowie odnosząc dużą ilość sukcesów zapamiętują trening jako pozytywne doświadczenie chętniej angażując się w kolejne sesje
  • Redukcja stresu – unikamy frustracji (zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela) związanej z występowaniem błędów i wygaszania zachowań

Czy to oznacza, że żaden błąd w treningu nie może się pojawić?

Byłoby miło 😉 jednak błędy się zdarzają, ważne jak na nie reagujemy. Na pewno nie obarczamy winą naszego ucznia– uznajemy je za istotną informację mówiącą nam o potrzebie modyfikacji planu np. o konieczności powrotu do wcześniejszego etapu nauki. Nie stosujemy kar, zamiast tego możemy „zresetować” ucznia, np. poprzez odrzucenie przysmaku, tak żeby przerwał zachowanie idąc zebrać smaczka,  po czym wracamy do łatwiejszego kroku zwiększając szanse na powrót do sukcesów.

Errorless learning pozwala uczniom na szybszą i efektywniejszą naukę, zwiększającą pewność siebie, nie będącą źródłem stresu i frustracji. Z jej użyciem możemy uczyć zarówno prostych, jak i tych bardziej rozbudowanych zachowań, rozkładając je na większą ilość etapów. Jest to metoda, która umożliwia trenerom tworzenie wspierających i przyjaznych warunków do nauki, poprzez stosowanie wzmocnienia pozytywnego i unikanie błędów.


Przykłady uczenia psów poprzez errorless trainig :

Zostaw

Podawanie łapy z użyciem targetu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Follow by Email
Facebook
Instagram